Dobrodošli na strani kozmetike Murad. Če se želite prijaviti kliknite tukaj!

Navigacija kategorije:

Prijavljen:

Pravno obvestilo

Pred uporabo internetne strani Murad.com pozorno preberite naslednje Pogoje uporabe in Izjavo o odklonitvi odgovornosti. Uporaba naše spletne strani pomeni, da se strinjate s navedenimi pogoji uporabe. Če se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, vam uporaba te strani ni dovoljena. Murad.com si pridržuje pravico do sprememb, razveljavitv ali posodobitev navedenih Pogojev uporabe in strinjate se, da vas te spremembe, razveljavitve, oziroma posodobitve zavezujejo.

Avtorske pravice
Vse vsebine, ki jih vsebujejo naše spletne strani – kot so besedilo, grafika, logotipi, ikone gumbov, slike, zvočni posnetki in programska oprema – je last Murad.com, oziroma njegovih dobaviteljev vsebin, in so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah ZDA in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Kompilacija (to je izbor, ureditev in obdelava) vseh vsebin, ki se nahajajo na Murad.com je v izključni lasti Murad.com in je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah ZDA in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Vsa programska oprema, uporabljena na Murad.com je last Murad.com ali njenih dobaviteljev programske opreme in zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah ZDA in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Dovoljenje za elektronsko kopiranje in tiskanje delov Murad.com je podeljeno izključno za potrebe naročanj prek Murad.com in za uporabo te spletne strani kot sredstva za opravljanje nakupov. Vsakršna drugačna uporaba, vključno z reprodukcijo, spreminjanjem, distribucijo, posredovanjem, objavljanjem, razstavljanjem ali izvajanjem vsebin Murad.com je strogo prepovedana.

Blagovne znamke
Vse blagovne znamke, logotipi, storitvene znamke in trgovska imena, so last Murad.com, Howard Murad, MD, Murad Inc., oziroma drugih lastnikov, ki so podelili Murad.com pravico in dovoljenje za uporabo tovrstne intelektualne lastnine.

Izjava o odklonitvi odgovornosti
Informacije, storitve, proizvodi, ki so ponujeni za prodajo, in materiali, ki so vsebovani in / ali oglaševani na Murad.com, vključno z besedili, grafiko in povezavami, so dani na voljo „takšni kot so“ in so brez garancije. Do največje mere, ki jo zakon dopušča, MURAD.COM IN NJEGOVI DOBAVITELJI ZAVRAČAJO ODGOVORNOST ZA PREDSTAVITEV IN NE PREVZEMAJO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI, IZRECNE ALI IMPLICITNE V ZVEZI S TEMI INFORMACIJAMI, STORITVAMI, PROIZVODI IN MATERIALI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVA ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA POSEBNE NAMENE, NASLOV, NEKRŠITVE, NEOBSTOJ RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV IN IMPLICITNIH JAMSTEV, KI IZHAJAJO IZ OBDELAVE ALI IZVAJANJA. Poleg tega Murad.com in njegovi dobavitelji ne zatrjujejo ali jamčijo, da so informacije, ki so dostopne preko Murad.com, točne, popolne in osvežene. Nismo odgovorni za tiskarske napake. Cena in razpoložljivost informacij, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Omejitev odgovornosti
V NOBENEM PRIMERU NE MURAD.COM, ne kateri koli izmed njegovih pridruženih subjektov, oziroma dobaviteljev, ni ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSEBNO, KAZNIVO, NAKLJUČNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, TUDI ČE JE BIL MURAD.COM PREDHODNO OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE – BODISI S TOŽBO, NA PODLAGI PRAVIL POGODBENEGA PRAVA, PRAVIL O MALOMARNOSTI ALI DRUGI PRAVNI TEORIJI – KI BI IMELA SVOJ IZVOR V UPORABI ALI V ZVEZI Z UPORABO, NEZMOŽNOSTJO UPORABE ALI IZVAJANJA INFORMACIJE, STORITVE, PROIZVODOV IN MATERIALOV, KI SO NA VOLJO NA INTERNETNI STRANI. Te omejitve veljajo ne glede na pomanjkanje bistvenih lastnosti ali ob obstoju pravnega sredstva. Ker nekateri pravni sistemi ne dopuščajo časovnih omejitev za implicitno garancijo ali izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Zakonodaja, ki se uporablja
Murad.com spletna stran je oblikovana in nadzorovana s strani Murad.com, v zvezni državi Kalifornija, ZDA. Zato bodo zakoni zvezne države Kalifornije veljali za zgoraj navedene izjave o odklonitvi odgovornosti in pogojev uporabe, ne da bi to vplivalo na načela kolizijskih pravil. Pridržujemo si pravico, da v vsakem trenutku spremenimo naše spletne strani, to izjavo o odklonitvi odgovornosti, ter pogojev uporabe.